skip to Main Content
+387 (30) 714 261 +387 (30) 714 530

Cisterne ili horizontalni plastični rezeorvari se najčešće prave kao ukopni rezervoari (ukopavaju se u zemlju i konstruisani su tako da mogu izdržati pritisak zemlje koja se nalazi iznad njih), ali se prave  i kao nadzemni. Nadzemi su poostavljeni na ležišta.

CISTERNE ZA VODU HORIZONTALNE ELBI

CISTERNE ZA VODU VERTIKALNE ELBI

Back To Top