skip to Main Content
+387 (30) 714 261 +387 (30) 714 530

Dodatne informacije

  • Objekat: Vodovod Trebišnjica
  • Vrsta radova: Izgradnja vodovoda Trebišnjica Nova Bila: Izrada šahtova sa fazonskim komadima; Izrada pumpne stanice sa dubinskim bunarom; Nabavka i postavljanje potopne pumpe; Polaganje vodovodne linije u dužini cca 12.000,00 m; Izrada ograde oko vodozahvata
  • Godina: 2011 i 2012
Back To Top